Op naar een volledige RSS Reader...

Rss24.nl stopt er binnenkort mee, maar heeft als alternatief de slimme en persoonlijke RSS Reader StartIG.com. Probeer hem uit en laat weten of het bevalt!

Disclaimer

De webmaster van Rss24.nl probeert alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te brengen. Ondanks alle zorg kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie ter beschikking gesteld op Rss24.nl, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht. Ook niet bij eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van Rss24.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Deze opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe de webmaster kan gehouden worden.

Privacy

Rss24.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Rss24.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die mogelijk op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Rss24.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Rss24.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze disclaimer of privacy policy? Neem dan contact op met de webmaster.