Op naar een volledige RSS Reader...

Rss24.nl stopt er binnenkort mee, maar heeft als alternatief de slimme en persoonlijke RSS Reader StartIG.com. Probeer hem uit en laat weten of het bevalt!

Een psychiater en een ziekenhuisapotheker vinden het tijd worden om de zin van de onzin over antidepressiva te scheiden Antidepressiva zijn in een kwaad daglicht komen te staan. Psychiater Christiaan Vinkers en apotheker Roeland Vis proberen zin en onzin te scheiden in hun boek 'Even slikken' en pleiten ervoor, bij alle terechte kritiek, het kind niet met badwater weg te gooien. Psychiater Christiaan Vinkers kan er de klok op gelijk zetten. Als er in de krant verhalen staan als 'De antidepressiva maakten een moorde Lees verder | Wetenschap | 10-11 @ Volkskrant - Wetenschap
Plaats dit op ...Facebook Twitter Google+ Deel met je LinkedIn-contacten

Gerelateerde items

Overige items uit Wetenschap...